Jan Tore Sanner

Stortingspolitiker for Høyre

Visste du at ...

 

 

 

1 av 2 bor i en Høyre-styrt kommune?

Høyre presenterer løsninger

Er det noen som har fått med seg hva Høyre sier, spør Irene Johansen fra Arbeiderpartiet. Hun etterlyser Høyres svar på dagens utfordringer, og antyder at Høyres suksess er at partiet sitter stille i båten. Kanskje er det behov for at noen beholder roen når regjeringspartiene krangler for åpen mikrofon?

 

Jeg tror imidlertid ikke at velgerne strømmer til Høyre fordi vi fremstår som politikkens svar på tause Birgitte, men fordi vi presenterer løsninger som velgerne er enig i.

 

Johansen lurer på hva Høyre vil bruke regjeringsmakten til. La meg nevne 3 punkter:

 

  • Høyre vil videreutvikle velferdssamfunnet gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor.
    Det er ikke avgjørende om tjenestene produseres av det offentlige eller av private, men at brukerne får gode tjenester. Vi har tro på mangfold og valgfrihet. Regjeringen valgte denne modellen for å sikre et godt barnehagetilbud til alle barn. Men når målet nå er nådd, går Ap og SV tilbake i sin ideologiske skyttergrav og mobber de private barnehagene ut av sektoren. Jeg har tro på samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og mener at denne modellen bør benyttes for å løse andre velferdsoppgaver.
  • Høyre vil løse de store oppgavene gjennom økt satsing på kunnskap og samferdsel.
    Fortsatt har Norge et stort økonomisk handlingsrom på grunn av de enorme inntektene fra olje og gass. Disse inntektene varer imidlertid ikke evig. Derfor er det viktig at vi prioriterer investeringer i kunnskap og samferdsel. Det gjør vi i våre alternative budsjetter. Men det handler ikke bare om mer penger, det handler også om hvordan disse brukes. Økt fokus på kunnskap og kvalitet i skolen og nye modeller for utbygging av vei og jernbane vil gi bedre resultater.
  • Høyre vil gjøre det lettere å skape nye jobber og drive små og mellomstore bedrifter
    Det er verdiskapingen som bærer velferden vår. Vi trenger vekst og utvikling. Derfor har Høyre en plan for å lette hverdagen for gründere og jobbskapere. Vi vil også trappe ned formueskatten fordi dette er en skatt på norske arbeidsplasser som særlig rammer bedrifter i distrikts-Norge.

Irene Johansen utfordrer meg konkret i 3 saker: Monstermastene, Mongstad og skatt

 

For 3 år siden startet vi arbeidet med nye retningslinjer for mer bruk av kabling i områder der konflikten mellom naturvern og strømforsyning står sterkest. Sammen med de andre borgerlige partiene har vi tatt opp en serie forslag i Stortinget. Regjeringen har imidlertid vendt det døve øret til.

 

Høyre har støttet regjeringens planer om fullskala rensing av CO2 på Mongstad. Det betyr imidlertid ingen blankofullmakt til regjeringen. Stortinget skal holdes informert og beslutningene må bygge på realistiske anslag.

 

Johansen gjentar at skattelette svekker velferden. Dette står i sterk kontrast til SSB som har beregnet at velferdsnivået kan beholdes med et lavere skattenivå i flere tiår fremover. Vi vil skape rom til lavere skatt gjennom å effektivisere offentlig sektor, stimulere verdiskaping og redusere næringsoverføringer. Regjeringen har nylig fått på bordet en rapport som viser at det er milliarder å hente gjennom å bruke pengene bedre i offentlig sektor.

 

På ett punkt er jeg imidlertid enig med Johansen. Hun skriver: ”Velgerne blir lei av politikere som er mest opptatt av å snakke negativt om andre”. Men er det ikke nettopp den fellen Arbeiderpartiet er i ferd med å gå i med sine analyser om hvorfor Arbeiderpartiet taper og Høyre vinner velgere?

 

Følg debatten
Irene Johansen sitt innlegg; "
Høyre sitter stille i båten", var et svar på min artikkel; "Høyre snakker om Høyre".

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode