Jan Tore Sanner

Stortingspolitiker for Høyre

Visste du at ...

 

 

 

1 av 2 bor i en Høyre-styrt kommune?

MED HØYRE INN I EU

MED HØYRE INN I EU

Høyre er det eneste partiet som klart uttrykker en målsetting om at Norge bør bli
medlem av EU så raskt som mulig. Det er derfor viktig at alle Høyres tillitsvalgte har
den nødvendige innsikt og kunnskap som gjør partiet til en naturlig premissleverandør
i debatten om Norges forhold til EU.
Hensikten med denne boken er å gi alle tillitsvalgte i Høyre økt innsikt i de prosessene
som nå foregår i EU og som igjen vil være med på å forme den norske
Europadebatten.

http://www.hoyre.no//portal/filearchive/eu_boken_lite.pdf

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode