Jan Tore Sanner

Stortingspolitiker for Høyre

Visste du at ...

 

 

 

1 av 2 bor i en Høyre-styrt kommune?

Lokal politikk

Slå ring om Bærum sykehus

Styreleder i Vestre Viken HF, Helge Bryne, forsøker i Budstikka 3. juni å berolige befolkningen i Asker og Bærum ved å slå fast at; ”Bærum sykehus skal videreutvikles”. Styrelederen anklager Budstikka for å ”spre usikkerhet”. Han forstår ikke at det er Helse Sør Øst og Vestre Viken sine handlinger og uklare signaler som skaper uro og ikke Budstikka sin kritiske journalistikk.

Bærum Sykehus i mitt hjerte

Jeg stiller meg gjerne i første rekke for å forsvare Bærum sykehus og delta i kampen for at sykehuset får utvikle et enda bedre tilbud i årene som kommer. Mine uttalelser til Budstikka i saken om Bærum sykehus kunne etterlate et annet inntrykk. Det er min feil. Når uttalelser fremstår som ulne må man være forberedt på kritikk, og erkjenne at kritikk kan være berettiget.

Bare privat eller bare kommunalt?

Sommerens debatt om regjeringens behandling av de private barnehagene angår også oss i Asker og Bærum. Det er en diskusjon som har dimensjoner langt ut over hvilke begrensninger det skal ligge på utbytte fra de private barnehagene. Spørsmålet er: Hvordan skal vi videreutvikle våre velferdssamfunn?

Side 1 av 5