Vil gi egen budsjettpost til Kolsåsbanen

Utskrift

I Høyres alternativ til Nasjonal Transportplan (NTP) legges det opp til en egen post på statsbudsjettet for bybaner og såkalte superbusser. Det mest åpenbare prosjektet som vil få penger fra en slik post er Kolsåsbanen.

- Vi ønsker å bruke det tiåret vi går inn til et samferdselsløft, med satsing både på vei og kollektivtransport, sier stortingsrepresentant Jan Tore Sanner.

 

Les mer:

http://www.budstikka.no/sec_nyheter/article235719.ece