Høyre vil hjelpe Luftambulansen

Utskrift

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa vil ikke hjelpe Norsk Luftambulanse med å etablere seg på Horgen i Frogn. Nestleder Jan Tore Sanner i Høyre spurte samferdselsminister Kleppa om hun kunne gripe inn slik at Norsk Luftambulanse får godkjenning for å bygge opp sin virksomhet på Horgen. Det vil hun ikke.

 

– Jeg vil ikke gripe inn i den lokale prosessen som pågår. Jeg har tillit til at aktørene lokalt finner frem til en hensiktsmessig løsning som ivaretar behovene til Norsk Luftambulanse, skriver hun i sitt svarbrev.

 

Det får Sanner til å se rødt. – Det er et provoserende svar. I beste fall er svaret naivt, i verste fall er det kun vås, uttaler høyrepolitikeren. Han mener de lokale allerede aktørene er enige.


– Det er de sentrale myndigheter, ved Statens vegvesen og Fylkesmannens miljøvernavdeling, som stikker kjepper i hjulene. At hun da svarer at hun har tillit til den lokale prosessen, viser derimot at hun åpenbart ikke har tillit til de lokale løsningene. Kleppa lar jo Statens vegvesen ture frem som de vil, forklarer Sanner til Østlandets Blad.