Jan Tore Sanner

Stortingspolitiker for Høyre

Visste du at ...

 

 

 

1 av 2 bor i en Høyre-styrt kommune?

Bærum Sykehus i mitt hjerte

Jeg stiller meg gjerne i første rekke for å forsvare Bærum sykehus og delta i kampen for at sykehuset får utvikle et enda bedre tilbud i årene som kommer. Mine uttalelser til Budstikka i saken om Bærum sykehus kunne etterlate et annet inntrykk. Det er min feil. Når uttalelser fremstår som ulne må man være forberedt på kritikk, og erkjenne at kritikk kan være berettiget.

 

Min intensjon var å unngå at frontene skulle låse seg ytterlige i håp om at det kan finnes løsninger som er gode både for oss i Asker og Bærum og våre naboer i Buskerud. Jeg har fortsatt et slikt håp og ber om respekt for at det må være mulig å jobbe for egne interesser uten at man nødvendigvis motarbeider andres.

 

Jeg har god dialog med våre ordførere Lene Conradi og Odd Reinsfelt om saken. Jeg er selv født på Bærum sykehus. Det samme er mine barn. Jeg er derfor glad i sykehuset og vil selvsagt slåss sammen med Odd og Lene.

 

Bekymringen i Asker og Bærum er forståelig og berettiget. Oppgaver og funksjoner er flyttet fra vårt sykehus til Drammen sykehus uten at det har vært så lett for noen av oss å skjønne hvem som tar beslutningene og hva som er begrunnelsen for prioriteringene. De ulike lag med helseforetak – Helse Sør Øst og Vestre Viken HF – gjør det vanskelig å få tak i når beslutningene fattes, hvordan og av hvem.

 

Mulighetene for et nytt sykehus på Gullaug skaper også uro. La meg være helt tydelig på følgende: Høyre har ikke tatt stilling til om det skal bygges et nytt sykehus på Gullaug. Det har kommet frem flere innvendinger mot tomtevalget. Som et ansvarlig parti mener vi at en beslutning må bygges på faglige vurderinger foretatt av Helse Sør – Øst. Denne må være fri for politiske bindinger. Vi forventer en rask avklaring slik at usikkerheten kan snus til trygghet for at Bærum sykehus kan utvikles videre. Det er en forutsetning for Høyre at Helse Sør-Øst dimensjonerer tilbudet slik at det kan utvikles i balanse ved Bærum sykehus og Drammen sykehus

 

Personlig er jeg skeptisk til Gullaug. Det skyldes både opplysningene som har fremkommet om tomten og dimensjonene på et nytt sykehus slik det er skissert i pressen. For meg er det selvsagt ikke aktuelt å støtte et alternativ som svekker og undergraver Bærum Sykehus. Jeg er imidlertid opptatt av at vår beslutning skal ha et faglig grunnlag. Derfor er det naturlig å avvente Helse Sør Øst sin vurdering.

 

Vi har flere eksempler på at samarbeid over partigrensene gir resultater. Når realisering av ny E 18 nå rykker nærmere, skyldes det at vi har lagt noen kjepphester til side og jobbet mot felles mål. Uroen rund Bærums sykehus roper også på samarbeid om løsninger som sikrer sykehuset utviklingsmuligheter. Vi har allerede hatt slike møter mellom oss som representerer Asker og Bærum, våre ordførere og Bærum Sykehus venner. 

 

Høyre har forpliktet seg til å legge til rette for at både Bærum sykehus kan utvikle seg videre og at det utvikles et nytt og moderne sykehus i Buskerud. Veksten i regionen tilsier at det er grunnlag for begge deler. Men det forusette en løsning som sikrer likeverdighet og ikke en prosess hvor den ene gis forrang fremfor den andre.

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode