Jan Tore Sanner

Stortingspolitiker for Høyre

Visste du at ...

 

 

 

1 av 2 bor i en Høyre-styrt kommune?

Fremtiden kan skapes på Fornebu

Dersom vi får til et godt samspill mellom bedrifter, utdanningsinstitusjoner og lokalmiljø kan vi skape noe ekstraordinært på Fornebu. Etablering av et teknologigymnas kan være det som skal til for å utløse dynamikken

 

Mange av Norges fremste lokomotiver i næringslivet er samlet på Fornebu. Tar vi med Lysaker er nærmere 40.000 arbeidsplasser samlet på området, og antallet vil neppe slutte å vokse før man er oppe i 60.000. Telenor, Aker Solution, Hydro og Storebrand er på plass. Statoil er på vei og underskogen av små og store virksomheter er stor.

 

Bedriftene er her fordi menneskene og kompetansen er her – og fordi de andre bedriftene er her. Men vi kan ikke ta for gitt at Fornebu/Lysaker skal utvikle seg som et av Europas mest attraktive området for kunnskapsbasert verdiskaping. Området kan like gjerne bli en samling med hovedkontor som kun har fokus på egen virksomhet, og hvor folk haster til og fra uten at vi oppnår noen ekstra gevinster.

 

Akershus og Bærum Høyre ønsker å utvikle et helhetlig miljø for teknologi og realfag på Fornebu. Bærum Høyre har søkt om å få etablere en teknologilinje ved ungdomsskolen på Fornebu, og Akershus Høyre har tatt til orde for å etablere et teknologigymnas i samme område. Jeg har også personlig engasjert meg sterkt i dette spørsmålet av 2 grunner:

 

  • Våre elever gjør det dramatisk dårlig i realfag sammenliknet med elever i andre land. Dette skjer selv om det har vært iverksatt ulike realfagsstrategier i 10 til 15 år. Konsekvensen er at våre unge vil tape når de skal ut i et globalt arbeidsmarked og det vil ramme vår verdiskaping som skal bære fremtidig velferd.
  • Vi har en unik mulighet til å skape et fantastisk spennende miljø på Fornebu med landets fremste bedrifter og fremragende forskningsmiljøer. Det vil imidlertid kreve at bedriftene lukker opp dørene og at vi som lokalsamfunn legger til rette for samspill.

 

For et par uker siden arrangerte Akershus Høyre en rundbordkonferanse hos forskningssenteret Simula. Det var slående at flere av de tilstedeværende bedriftene pekte oppover og vestover når de skulle nevne hvilke kunnskapsinstitusjoner de samarbeider med.

 

Når jeg besøker bedrifter på vestlandet snakker de alltid mye om sitt samarbeid med skolene – ungdomsskoler og videregående skoler. De vet at de er avhengig av å tenne gnisten hos ungdommen. På Fornebu tenker nok mange at veien frem er lang fra en 12-åring til en ferdig utdannet teknolog eller økonom. Men alarmklokkene må snart ringe. En jente fra Bærum fortalte meg at da de skulle ha et prosjekt om arbeidslivet på skolen, var det LO og NAV som dukket opp. Det tenner ikke akkurat gnisten for realfag.

 

Heldigvis fortalte flere av de tilstedeværende bedriftene på vår rundbordkonferanse at de nå ser mer mot ungdoms- og videregående skoler i regionen. Akers Solution åpner for eksempel i 2012 et opplevelsessenter som skal tenne gnisten hos de yngre årsklassene.

 

Jeg er overbevist om at det er blant elever fra 10 - 12 år og oppover at vi må satse. Statlige strategier og satsinger er sikkert sin funksjon, men det er i møte mellom mennesker det skjer. Det er når jenter og gutter ser og får ta på teknologien at interessen tennes og fag får en betydning. Vi må derfor tenke nedenfra og opp og ikke ovenfra og ned. Bedriftene må gå aktivt inn i skolen og skolene må åpne seg for samfunnet rundt. På samme måte som Universiteter bruker Professor 2 stillinger, kan skolen åpne for lektor 2 stillinger hvor fagarbeidere eller teknologer får anledning til å undervise.

 

Et samarbeid mellom skole, forskning og bedrifter vil kreve mye av alle parter, men gode resultater kommer ikke uten innsats – og her kan gevinsten bli enorm både for våre ungdommer, bedriftene og for oss som samfunn.

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode