Jan Tore Sanner

Stortingspolitiker for Høyre

Visste du at ...

 

 

 

1 av 2 bor i en Høyre-styrt kommune?

Slå ring om Bærum sykehus

Styreleder i Vestre Viken HF, Helge Bryne, forsøker i Budstikka 3. juni å berolige befolkningen i Asker og Bærum ved å slå fast at; ”Bærum sykehus skal videreutvikles”. Styrelederen anklager Budstikka for å ”spre usikkerhet”. Han forstår ikke at det er Helse Sør Øst og Vestre Viken sine handlinger og uklare signaler som skaper uro og ikke Budstikka sin kritiske journalistikk.

 

Funksjonsfordelingen mellom Bærum og Drammen sykehus og fremtiden for det gode psykiatritilbudet ved Blakstad engasjerer selvsagt både lokalbefolkning og politikere. Så langt har det vært vanskelig for de fleste av oss å finne ut hvem som tar hvilke beslutninger når. Det er derfor nyttig at styrelederen redegjør for prosessen i sin artikkel.


Jeg pleier ikke å rope ulv i utrengsmål. Men den prosessen som nå er på gang har jeg liten tillit til. Fremfor å angripe lokalavisen bør helseforetaket tenke igjennom hvorfor både lokale og sentrale politikere, og befolkningen er urolige for Bærum og Blakstad sykehus sin fremtid.


Det avgjørende for vår befolkning er selvsagt at helsetjenestene skal være av ypperste kvalitet. Alle forstår at det er behov for å se på funksjonsfordelingen slik at kompetansen kan styrkes og kostnader kan spares. Mange sitter imidlertid med en følelse av at det er noe mer på gang, at Drammen skal bygges opp og at Bærum skal bygges ned. Brynes artikkel fjerner ikke det inntrykket. For hva betyr egentlig at Bærum sykehus skal ”videreutvikles”, når alle ser at funksjoner flyttes til Drammen. Når funksjoner flyttes forsvinner også kompetanse. Det kan fort bli en selvforsterkende effekt.


Mistanken om at det er noe mer på gang forsterkes av oppslaget i Budstikka 1. juni, hvor Bryne sier rett ut at det gode psykiatritilbudet på Blakstad ikke overlever på lengre sikt. Tilbudet skal mest sannsynlig deles i to med ”en del i Drammen og en bit på Bærum”. At det skal gi et bedre tilbud er svært vanskelig å forstå. Blakstad gir et meget godt tilbud i flotte omgivelser. Mens hele det politiske Norge snakker om å bygge opp tilbudet innen psykiatri, bidrar Bryne til å skape uro og bekymring for det fremtidige tilbudet.


Skal Bærum sykehus bli et enda bedre sykehus må sykehuset fremstå som attraktivt for spesialistene og de dyktigste legene. Da må også sykehuset være noe mer enn et lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling. Bryne skriver riktig nok at; ”Sykehuset vil bli tildelt noen områdefunksjoner for hele Vestre Viken”. Hvilke funksjoner det vil være gjenstår å se.


Fra Høyres side har vi tidligere understreket at utviklingen i Vestre Viken HF må baseres på at både Bærum sykehus og Drammen sykehus kan utvikles i årene fremover, og at tilbudet må dimensjoneres slik at det kan utvikles i balanse ved begge sykehusene. 


Det er et godt samarbeid mellom stortingsrepresentantene fra Asker og Bærum om Bærum sykehus og Blakstad. Våre ordførere står aller fremst i kampen for sykehustilbudet til innbyggerne. Det er bra, men jeg tror ikke det er tilstrekkelig. Jeg mener det er behov for endringer i helsepolitikken.
I dag opplever befolkningen at livsviktige beslutninger fattes av ansiktløse byråkrater og foretak, mens Helseministeren lar seg fange i systemet. Svarene hennes er like innholdsløse som utspillene fra helseforetakene.


Det er behov for en klarere demokratisk forankring av beslutningene. De vanskelige valgene kommer vi ikke utenom, men den overordnede strukturen og prioriteringene må forankres i en nasjonal helseplan vedtatt av Stortinget.


Før helgen avslørte Dagsrevyen at antall helsebyråkrater har økt til nesten 17 000 og at hver femte person i helseforetakene jobber med byråkrati. Når Vestre Viken nå skal stramme inn på budsjettet bør de derfor starte med helsebyråkratiet. Ressurser må flyttes fra helsebyråkrati til pasientbehandling.

 

Legg til kommentar


Sikkerhetskode
Vis ny kode