Jan Tore Sanner

Stortingspolitiker for Høyre

Visste du at ...

 

 

 

1 av 2 bor i en Høyre-styrt kommune?

Lokal politikk

Vil gi egen budsjettpost til Kolsåsbanen

I Høyres alternativ til Nasjonal Transportplan (NTP) legges det opp til en egen post på statsbudsjettet for bybaner og såkalte superbusser. Det mest åpenbare prosjektet som vil få penger fra en slik post er Kolsåsbanen.

- Vi ønsker å bruke det tiåret vi går inn til et samferdselsløft, med satsing både på vei og kollektivtransport, sier stortingsrepresentant Jan Tore Sanner.

 

Les mer:

http://www.budstikka.no/sec_nyheter/article235719.ece

Vil ha spaden i jorden i 2012

Høyre mener det tar alt for lang tid fra bommen er kommet opp, til arbeidet med E18 faktisk kommer i gang. For i nasjonal transportplan er ikke E18 med i det hele tatt. Samferdselsministeren har sagt at veien nok vil komme, men åpning for å begynne å bygge, antydes først etter 2014. - Vi mener at spaden skal i jorden senest i 2012, og at dette kan gjøres fortere enn det regjeringen har langt opp til i nasjonal transportplan, sier Solberg.

 

Se innslaget her

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6538600

Bygg veien, eller fjern bommen

Høyre har stått på for å få realisert ny E 18 i mange år. Ja til E 18, og nei til rushtidsavgift var vår seier i forhandlingene om Oslopakke 3. I Nasjonal Transportplan fra den rødgrønne regjeringen skapes det usikkerhet om både E 18 og om forlengelse av Kolsåsbanen. Det er helt uakseptabelt, og er en ny bekreftelse på at den rødgrønne regjeringen ikke bryr seg om utfordringene i Vestregionen.

 

http://baerum.hoyre.no/artikler/2009/3/bygg_veiene

Høyre krever raskere utbygging av E 18

Nå som bilistene må betale ekstra for å passere den såkalte Bærumsbommen på vei inn til Oslo, er det på høy tid å få fortgang i arbeidet med ny E 18. Bompengene skal gå til ny E 18, men det er lite tilfredsstillende å betale i mange år før det første spadetaket tas.