Jan Tore Sanner

Stortingspolitiker for Høyre

Visste du at ...

 

 

 

1 av 2 bor i en Høyre-styrt kommune?

Lokal politikk

Valget kan avgjøre når vi får ny E 18

Jan Tore Sanner (H) reagerer sterkt på samferdselsministeren, som vil flytte veipengene bort fra Østlandet. Jeg har hele veien hatt en sterk følelse av at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) motarbeider Oslopakke 3, og de helt nødvendige investeringene i veier på Østlandsområdet.

 

Les mer:

 

http://www.budstikka.no/sec_nyheter/article197512.ece

 

 

Lydige eller selvstendige kommuner?

Det virker som de tre rødgrønne partiene ønsker å gjøre kommunene om til lydige brikker som leverer skattekronene til staten, slik at Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga kan fremstå som de gode hjelpere som gir velferd tilbake. Men blir det mer velferd og fellesskap av å fjerne kommunenes incitament til å legge til rette for verdiskaping i kommunene?

Oslopakke 3: Hvor ærefullt er det å bare si nei?

Å sikre god infrastruktur med fremkommelige veier og en brukervennlig kollektivtransport er et statlig ansvar. Jeg har ingen problemer med å forstå irritasjonen til bilister som må grave enda litt dypere i lommeboken når de passerer en av de mange bommene i vårt langstrakte land.

http://baerum.hoyre.no/artikler/2008/4/oslopakke_3