Jan Tore Sanner

Stortingspolitiker for Høyre

Visste du at ...

 

 

 

1 av 2 bor i en Høyre-styrt kommune?

Lokal politikk

Høyre vil hjelpe Luftambulansen

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa vil ikke hjelpe Norsk Luftambulanse med å etablere seg på Horgen i Frogn. Nestleder Jan Tore Sanner i Høyre spurte samferdselsminister Kleppa om hun kunne gripe inn slik at Norsk Luftambulanse får godkjenning for å bygge opp sin virksomhet på Horgen. Det vil hun ikke.

Viktige saker for Akershus

Høyre er garantisten for en ny borgerlig regjering. Der de andre borgerlige partiene tar forbehold om både det ene og det andre og stiller ultimatum i forhold til samarbeid, er Høyre det eneste partiet som tydelig slår fast at vi vil bruke våre mandater til å sikre en borgerlig regjering. En ny regjering er derfor avhengig av et sterkt Høyre, og et sterkt Høyre er igjen avhengig av et sterkt Høyre i Akershus. Høyres mandattall i Akershus kan avgjøre regjeringsspørsmålet.

Akershus Høyre går til valg på tre saker:
- bedre skole
- lavere skatt
- bedre og tryggere veier og kollektivtransport